03.12.2023


05.05.2022 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” - София област 88.70 KB
29.11.2021 Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю за длъжността "младши експерт" в ОСЗ-Самоков 76.04 KB
22.11.2021 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: младши експерт в Общинска служба по земеделие – Самоков, Главна дирекция “Аграрно развитие”, към Областна дирекция “Земеделие ” – София област 65.52 KB
05.11.2021 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в Главна дирекция “Аграрно развитие” в Общинска служба по земеделие -Самоков към Областна дирекция „Земеделие” - София облас 92.58 KB
05.11.2021 Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю за длъжността "началник" в ОСЗ-Годеч 76.39 KB
05.11.2021 Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю за длъжността "главен експерт" в ОСЗ-Ботевград 76.17 KB
22.10.2021 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в вконкурса за длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие - Годеч към Областна дирекция „Земеделие” София област и Заповед № РД-04-246/22.10.2021г. 126.22 KB
22.10.2021 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: главен експерт в Общинска служба по земеделие – Ботевград, Главна дирекция “Аграрно развитие” към Областна дирекция “Земеделие ” – София област, и Заповед № РД-04-246/22.10.2021г. 126.54 KB
07.10.2021 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие - Годеч към Областна дирекция „Земеделие” София област 97.72 KB
07.10.2021 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “главен експерт” в Главна дирекция “Аграрно развитие” в Общинска служба по земеделие -Ботевград към Областна дирекция „Земеделие” - София област 92.29 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »