23.06.2024


23.02.2023 Списък с допуснати и не допуснати кандидати за заемане на длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област. 59.93 KB
15.02.2023 Методика и дата за провеждане на конкурсна процедура за длъжността Главен юрисконсулт в Дирекция "АПФСДЧР" към Областна дирекция "Земеделие" София област. 70.11 KB
13.02.2023 Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурса "Главен юрисконсулт" в Дирекция "Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси" към ОД "Земеделие" - София област 60.26 KB
08.02.2023 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Пирдоп, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област. 90.15 KB
06.02.2023 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 91.17 KB
02.02.2023 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област. 90.57 KB
27.01.2023г. Обявление за конкурс за заемане на длъжността Главен юрисконсулт в Дирекция "Административно правна финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси" към Областна дирекция “Земеделие ” – София област. 91.10 KB
12.07.2022 Заповед за отлагане на провеждането на насрочения за 13.07.2022 г. конкурс за длъжността “Директор” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси ” към Областна дирекция “Земеделие” - София област. 78.50 KB
05.07.2022 Методика за провеждане на конкурсна процедура за длъжността директор на ДАПФСДЧР към Областна дирекция „Земеделие“ София област. 73.01 KB
04.07.2022 Списък на допуснатите кандидати за длъжността директор на Дирекция "АПФСДЧР" към Областна дирекция „Земеделие“ София област 62.92 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »