23.03.2023


06.11.2020 С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: “главен юрисконсулт” в Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 46.60 KB
05.11.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-230 /05.11.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител 54.20 KB
27.10.2020 ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС за длъжността старши експерт в Общинска служба по земеделие – Самоков в ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 46.24 KB
23.10.2020 Допуснати до конкурс ОСЗ Самоков 52.58 KB
20.10.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-213 /19.10.2020г. на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ – в Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 54.40 KB
15.10.2020 Система за определяне на резултатите от конкурса за “Главен счетоводител” в Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 13.08 KB
09.10.2020 Система за определяне на резултатите от конкурса за “Старши счетоводител” в Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 12.85 KB
09.10.2020 ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността Главен счетоводител в дирекция “Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.51 KB
06.10.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-129 /05.10.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител 55.31 KB
02.10.2020 С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността главен счетоводител Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.56 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »