23.03.2023


02.10.2020 ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността Старши счетоводител в дирекция “Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 45.73 KB
28.09.2020 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Старши счетоводител Дирекция “Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 53.91 KB
15.09.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-179 /15.09.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - в Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 55.58 KB
15.09.2020 Система за определяне на резултатите от конкурса за “младши експерт”- Общинска служба по земеделие – Годеч, ГД “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие ” – София област 12.54 KB
11.09.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-176 /10.09.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител. 56.26 KB
31.08.2020 ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА : за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – ОСЗ – ГОДЕЧ, ГД “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.88 KB
31.08.2020 С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – ОСЗ - ГОДЕЧ в ГД “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.63 KB
31.08.2020 Система за определяне на резултатите от конкурса за “Старши счетоводител” в Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 12.83 KB
13.08.2020 ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА : За длъжността Старши счетоводител в дирекция “Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.28 KB
10.08.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и заповеди № РД-04-149/05.08.2020г. и № РД-04-151/05.08.2020г. на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител. 56.63 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »