25.05.2024


03.06.2022 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността „младши експерт“ в „АПФСДЧР“ 77.50 KB
30.05.2022 Методика за провеждане на конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 73.45 KB
27.05.2022 Списък допуснати и недопуснати кандидати Главен експерт-ГД-"Аграрно развитие" 63.25 KB
26.05.2022 Методика за провеждане на конкурсна процедура за длъжността "младши експерт" в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 73.00 KB
23.05.2022 Списък допуснати и недопуснати кандидати Младши експерт-АПФСДЧР 65.28 KB
20.05.2022 Заповед № РД-04-84/20.05.2022 г. за прекратяване провеждането на конкурсна процедура по реда на ЗДС 53.52 KB
19.05.2022 Подбор за мобилност на служителите в държавната администрация за длъжността Старши експерт в ГД "Аграрно Развитие" към ОД "Земеделие" - София Област 104.49 KB
10.05.2022 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “главен експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция “Земеделие ” – София област. 92.60 KB
09.05.2022 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област. 94.75 KB
05.05.2022 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” - София област 88.70 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »