08.06.2023


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ 60.41 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжноста: "Старши счетоводител" в Дирекция АПФСДЧР, ОД "Земеделие: - София област 1.12 MB
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие - Костинброд и Общинска служба по земеделие Сливница, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” - София област. 1.14 MB
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: “главен юрисконсулт” 1.11 MB
Областна дирекция „Земеделие” - София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКДС и Заповед № РД-04-52/03.09.2019г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител - СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ - в Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” - София област 2.57 MB
Областна дирекция „Земеделие” - София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка е чл. 14, ал.1 НПКДС и Заповед № РД-04-36/06.08.20:9г. на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител - ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ - в Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” - София област 2.39 MB
Областна дирекция „Земеделие” - София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка е чл. 14, ал.1 НПКДС и Заповеди № РД-04-42 / 12.08.2019г. и № РД-04-43 /12.08.2019г. на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - в Общинска служба по земеделие - Костинброд и Общинска служба по земеделие - Сливница, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” - София област. 2.53 MB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ ОСЗ - Етрополе 1.08 MB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ОСЗ - Сливница 1.09 MB
Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКДС и Заповеди № РД-04-27/26.07.2019г. и № РД-04-29/26.07.2019г. на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – в Общинска служба по земеделие – Костинброд и Общинска служба по земеделие – Сливница, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – София област. 57.32 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »