16.06.2024


20.10.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-213 /19.10.2020г. на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ – в Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 54.40 KB
15.10.2020 Система за определяне на резултатите от конкурса за “Главен счетоводител” в Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 13.08 KB
09.10.2020 Система за определяне на резултатите от конкурса за “Старши счетоводител” в Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 12.85 KB
09.10.2020 ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността Главен счетоводител в дирекция “Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.51 KB
06.10.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-129 /05.10.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител 55.31 KB
02.10.2020 С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността главен счетоводител Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.56 KB
02.10.2020 ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността Старши счетоводител в дирекция “Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 45.73 KB
28.09.2020 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Старши счетоводител Дирекция “Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 53.91 KB
15.09.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-179 /15.09.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - в Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 55.58 KB
15.09.2020 Система за определяне на резултатите от конкурса за “младши експерт”- Общинска служба по земеделие – Годеч, ГД “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие ” – София област 12.54 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »