31.03.2023


10.08.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и заповеди № РД-04-149/05.08.2020г. и № РД-04-151/05.08.2020г. на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител. 56.63 KB
06.08.2020 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Старши счетоводител Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 52.65 KB
21.07.2020 На основание чл. 56а, ал. 4, т.2 и чл.56ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Областна дирекция „Земеделие“ – София област с адрес: гр. София, бул. Витоша 4, ет.6, организира избор на оценител за недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за изготвяне на пазарна оценка за земите по чл.27, ал.6 и чл.27. ал.8 от ЗСПЗЗ. 79.00 KB
20.07.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-143 /17.07.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ - в Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 55.22 KB
02.07.2020 ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА - За длъжността Старши счетоводител в дирекция “Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 51.23 KB
29.06.2020 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Старши счетоводител Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област. 52.09 KB
ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ГД “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие ” – София област 51.11 KB
22.06.2020 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ГД “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие ” – София област 53.29 KB
10.06.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-125/09.06.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ - в Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 56.30 KB
03.06.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-120 /02.06.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – в ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие”– София област. 57.23 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »