19.06.2024


20.05.2022 Заповед № РД-04-84/20.05.2022 г. за прекратяване провеждането на конкурсна процедура по реда на ЗДС 53.52 KB
19.05.2022 Подбор за мобилност на служителите в държавната администрация за длъжността Старши експерт в ГД "Аграрно Развитие" към ОД "Земеделие" - София Област 104.49 KB
10.05.2022 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “главен експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция “Земеделие ” – София област. 92.60 KB
09.05.2022 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област. 94.75 KB
05.05.2022 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” - София област 88.70 KB
29.11.2021 Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю за длъжността "младши експерт" в ОСЗ-Самоков 76.04 KB
22.11.2021 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: младши експерт в Общинска служба по земеделие – Самоков, Главна дирекция “Аграрно развитие”, към Областна дирекция “Земеделие ” – София област 65.52 KB
05.11.2021 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в Главна дирекция “Аграрно развитие” в Общинска служба по земеделие -Самоков към Областна дирекция „Земеделие” - София облас 92.58 KB
05.11.2021 Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю за длъжността "началник" в ОСЗ-Годеч 76.39 KB
05.11.2021 Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю за длъжността "главен експерт" в ОСЗ-Ботевград 76.17 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »