25.02.2024


22.10.2021 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в вконкурса за длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие - Годеч към Областна дирекция „Земеделие” София област и Заповед № РД-04-246/22.10.2021г. 126.22 KB
22.10.2021 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: главен експерт в Общинска служба по земеделие – Ботевград, Главна дирекция “Аграрно развитие” към Областна дирекция “Земеделие ” – София област, и Заповед № РД-04-246/22.10.2021г. 126.54 KB
07.10.2021 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие - Годеч към Областна дирекция „Земеделие” София област 97.72 KB
07.10.2021 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “главен експерт” в Главна дирекция “Аграрно развитие” в Общинска служба по земеделие -Ботевград към Областна дирекция „Земеделие” - София област 92.29 KB
01.10.2021 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: главен експерт в Общинска служба по земеделие – Ботевград, Главна дирекция “Аграрно развитие”, към Областна дирекция “Земеделие ” – София област 65.19 KB
14.09.2021 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “главен експерт” в Главна дирекция “Аграрно развитие” в Общинска служба по земеделие -Ботевград към Областна дирекция „Земеделие” - София област" 92.17 KB
05.07.2021 ПРОТОКОЛ № 5/24.06.2021г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО,ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ОБЛАСТ 62.08 KB
23.06.2021 Промяна на мястото за провеждане на конкурса за “младши експерт” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” - София област 11.43 KB
15.06.2021 Методика за провеждане на конкурсна процедура за длъжността "младши експерт" в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 74.08 KB
14.06.2021 Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурса "младши експерт" в дирекция "Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси" към ОД "Земеделие" - София област 73.94 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »