08.06.2023


Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКДС и Заповед № РД-04-26 /26.07.2019г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител - СТАРШИ ЕКСПЕРТ – в Общинска служба по земеделие – Етрополе, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – София област. 56.91 KB
С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: ГЛАВЕН ДИРЕКТОР на Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие ” София област 53.42 KB
С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността НАЧАЛНИК в Общинска служба по земеделие – ЕТРОПОЛЕ, ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 53.18 KB
С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН КСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Божурище, Общинска служба по земеделие – Костинброд и Общинска служба по земеделие – Сливница, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – София област. 54.30 KB
Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл.10а, ал.2, ЗДСл, във връзка с чл.14, ал.1, НПКДС и Заповед № РД-04-4 /03.05.2019г. на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител - ГЛАВЕН ДИРЕКТОР на Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие ” София област 57.13 KB
Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКДС и Заповеди № РД-04-2/03.05.2019г., № РД-04-3/03.05.2019г. и № РД-04-5/03.05.2019г. на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – в Общинска служба по земеделие – Божурище, Общинска служба по земеделие – Костинброд и Общинска служба по земеделие – Сливница, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – София област. 57.37 KB
Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКДС и Заповед № РД-04-1/03.05.2019г. на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител - НАЧАЛНИК на Общинска служба по земеделие – Етрополе, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – София област. 57.40 KB
Заповед № РД-12-14/25.01.2019г. 7.01 MB
Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Главен Директор на Главна дирекция "Аграрно развитие" Областна дирекция "Земеделие" София област 885.13 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжноста: СТАРШИ ЕКСПЕРТ ОСЗ Етрополе в ГД АР , ОДЗ София област 197.58 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »