31.03.2023


27.02.2023 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати относно конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 59.98 KB
27.02.2023 Извлечение от ПРОТОКОЛ № 5/24.02.2023 година за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: “Главен юрисконсулт” в дирекция „АПФСДЧР” към Областна дирекция “Земеделие”- София област 47.22 KB
24.02.2023 Списък на допуснати и не допуснати кандидати до интервю за длъжността "Главен юрисконсулт" в "АПФСДЧР" 55.87 KB
23.02.2023 Списък с допуснати и не допуснати кандидати за заемане на длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област. 59.93 KB
15.02.2023 Методика и дата за провеждане на конкурсна процедура за длъжността Главен юрисконсулт в Дирекция "АПФСДЧР" към Областна дирекция "Земеделие" София област. 70.11 KB
13.02.2023 Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурса "Главен юрисконсулт" в Дирекция "Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси" към ОД "Земеделие" - София област 60.26 KB
08.02.2023 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Пирдоп, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област. 90.15 KB
06.02.2023 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 91.17 KB
02.02.2023 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област. 90.57 KB
27.01.2023г. Обявление за конкурс за заемане на длъжността Главен юрисконсулт в Дирекция "Административно правна финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси" към Областна дирекция “Земеделие ” – София област. 91.10 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »