22.07.2024


16.07.2024 Окончателни резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 276.78 KB
11.07.2024 Окончателни резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Правец, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 277.91 KB
09.07.2024 Методика за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 298.58 KB
08.07.2024 Списък с допуснати и не допуснати кандидати до конкурсна процедура за заемане на длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област. 448.95 KB
08.07.2024 Методика за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Правец, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 298.96 KB
03.07.2024 Окончателни резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: "Главен инспектор" в Главна дирекция "Аграрно Развитие" към Областна дирекция "Земеделие"- София област 273.30 KB
04.07.2024 Списък с допуснати и не допуснати кандидати до конкурсна процедура за заемане на длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Правец, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област. 447.96 KB
26.06.2024 Методика за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "главен инспектор" в Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 294.53 KB
24.06.2024 Списък с допуснати и не допуснати кандидати до конкурсна процедура за заемане на длъжността "главен инспектор" в Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 450.69 KB
19.06.2024 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 405.45 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »