29.02.2024


20.02.2024 Протокол от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 67.92 KB
11.01.2024 Заповед №РД-04-4/10.01.2024 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, за придобиване право на собственост върху имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 2.09 MB
28.07.2023 Заповед № РД-04-102/28.07.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за класираните на първо и второ място кандидати, изготвена по реда на чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за ПИ 58548.267.68 в с. Продановци. 353.31 KB
23.03.2023 Заповед РД 04-45-1/21.03.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за допълнение към Заповед РД-04-45/15.03.2023г. на директор на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 302.89 KB
16.03.2023 Заповед №РД-04-45/15.03.2023г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за ПИ с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 1.74 MB
09.12.2021 Заповед № РД-04-280/09.12.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за класираните на първо и второ място кандидати, изготвена по реда на чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за ПИ 77246.197.1 в с. Хераково. 68.22 KB
11.11.2021 Протокол от 11.11.2021г. по реда на чл.56м от ППЗСПЗЗ, след проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 64.32 KB
13.10.2021 Заповед РД 04-225/12.10.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за класираните на първо и второ място кандидати, по реда на чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ 83.00 KB
07.10.2021 Заповед №РД-04-222/06.10.2021 г. на директора на ОД "Земеделие"- София област за откриване на тръжна процедура, обявена по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 2.10 MB
05.10.2021 Заповед РД 04-221/05.10.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за прекратяване на тръжна процедура, обявена по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 399.65 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263