04.02.2023


26.04.2021 Заповед РД-04-123-1/23.04.2021г. за прекратяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 63.29 KB
26.04.2021 Заповед РД-04-142-1/23.04.2021г. за прекратяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 65.78 KB
23.04.2021 Протокол от 23.04.2021г. по реда на чл.56м от ППЗСПЗЗ, след проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 100.50 KB
22.04.2021 Заповед №РД-04-142/20.04.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 1.76 MB
06.04.2021 Протокол по реда на чл.56м от ППЗСПЗЗ, след проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 679.63 KB
18.03.2021 Заповед РД-04-123/11.03.2021г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област, по реда на чл.27, ал.8 от ППЗСПЗЗ. 2.09 MB
25.02.2021 Заповед РД-04-36/23.02.2021г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област, по реда на чл.27, ал.8 от ППЗСПЗЗ. 2.09 MB
16.02.2021 Заповед РД-04-31/15.02.2021г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област, по реда на чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ. 62.98 KB
10.02.2021 З А П О В Е Д № РД-04-25 / София, 09.02.2021 г. за утвърждаване на декларациите, заедно с образците на самите декларации 123.85 KB
03.12.2020 Заповед РД-04-246 от 01.12.2020г. на директора на ОД"Земеделие" София област за откриване на общ търг по реда чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 1.98 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263