16.06.2024


Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Брусен, община Етрополе 531.05 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на гр.Етрополе, община Етрополе 854.27 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Лъга, община Етрополе 370.24 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Лопян, община Етрополе 380.83 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване на трайни насаждения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Лопян, община Етрополе 337.59 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Рибарица, община Етрополе 266.95 KB
ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ- ЕТРОПОЛЕ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72,АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА ОЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020г. В ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ. 22.50 KB
Заповед комисии 37в община Етрополе 324.31 KB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263