16.07.2024


11.03.2024 Заявление за издаване на Удостоверение за изграждане на ФЕЦ по реда на чл. 24б, ал.6 от ЗОЗЗ 140.80 KB
05.03.2024 Заявление за акт за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение 15.01 KB
05.03.2024 Заявление за издаване становище по Наредба №19 от 25.12.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им 19.60 KB
05.03.2024 Заявление за издаване становище за статут на имот 17.90 KB
29.02.2024 БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“- СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА ТАКСИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 18.68 KB
06.01.2021 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ПРЕПИСКИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛОЩАДКА И /ИЛИ/ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 88.27 KB
Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 549.92 KB
Заявление за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди 346.92 KB
Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи от 23.08.2019 г. 507.87 KB
Закон за опазване на земеделските земи от 09.10.2018 г. 324.09 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263