26.09.2023


06.01.2021 БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“- СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА ТАКСИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 21.46 KB
06.01.2021 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ПРЕПИСКИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛОЩАДКА И /ИЛИ/ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 88.27 KB
06.01.2021 З А Я В Л Е Н И Е за акт за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение НОВО 16.23 KB
Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 549.92 KB
Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди 420.53 KB
Заявление за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии 431.58 KB
Заявление за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди 346.92 KB
Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи от 23.08.2019 г. 507.87 KB
Закон за опазване на земеделските земи от 09.10.2018 г. 324.09 KB
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 115.92 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263