18.07.2024


Комисии по чл. 37в за землищата на община Етрополе за стопанската 2018-19 година 377.64 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г. землище Лопян, община Етрополе 386.28 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г. землище Лъга, община Етрополе 438.05 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г. землище Бойковец, община Етрополе 1.39 MB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г. землище Рибарица, община Етрополе 784.71 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г. землище Ямна, община Етрополе 356.81 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г. землище Етрополе, община Етрополе 3.90 MB
Предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за община Етрополе 51.00 KB
Заповеди за комисии по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за землищата на община Етрополе 400.53 KB
Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на с. Лопян, община Етрополе – трайни насаждения 167.24 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263