24.04.2024


Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за Община Елин Пелин-Пътища. 2.44 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Крушовица, община Елин Пелин, София област. 371.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Огняново, община Елин Пелин, София област. 130.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Голяма Раковица, община Елин Пелин, София област. 94.91 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Григорево, община Елин Пелин, София област. 74.10 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Елешница, община Елин Пелин, София област. 77.85 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Крушовица, община Елин Пелин, София област. 78.15 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Потоп, община Елин Пелин, София област. 78.52 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Чурек, община Елин Пелин, София област. 77.14 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 74, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ПМЛ по чл.37ж от ЗСПЗЗ 26.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263