23.06.2024


Комисии по чл. 37в за землищата на община Божурище за стопанската 2018-19 година 441.85 KB
З А П О В Е Д № РД-12-207/30.07.2018г. Комисия по чл. 37в за землището на с. Гурмазово, общ. Божурище 92.00 KB
З А П О В Е Д № РД-12-206/30.07.2018г. Комисия по чл. 37в за землището на с. Златуша, общ. Божурище 92.00 KB
Заповед за изменение на заповед РД-12-С-488/27.09.2018г. на директора на ОД "Земеделие" София област по чл. 37в, за стопанската 2018-2019г. с. Пролеша община Божурище 63.48 KB
Заповед за изменение на заповед РД-12-ПМЛ-808/21.12.2018г. на директора на ОД "Земеделие" София област по чл. 37ж, за стопанската 2018-2019г. с. Хераково община Божурище 77.70 KB
Писмо 1 от 6 Предишно Сладващо Заглавие: Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2018г./2019г. община Божурище - пътища 118.75 KB
Карта по чл.37ж от ЗСПЗЗ за ПМЛ за 2019г. землище Гурмазово, община Божурище 115.58 KB
Заповеди на Директора на областна дирекция "Земеделие" и карти по чл.37ж от ЗСПЗЗ за ПМЛ за 2019г. землищата на община Божурище 1.59 MB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - София област за назначаване на комисии за процедурата по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г. за землищата а община Божурище. 509.93 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землищto на Златуша община Божуреще. 532.17 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263