29.05.2024


О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ПМЛ по чл.37ж от ЗСПЗЗ 28.00 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 74, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ОЗ по чл.37в от ЗСПЗЗ 27.00 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ОЗ по чл.37в от ЗСПЗЗ 27.50 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37ж за землищата на община Челопеч 57.09 KB
Карти на масивите за ползване на Община Челопеч 838.47 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за землището на Челопеч, община Челопеч 2.96 MB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37в за землищата на община Челопеч. 94.00 KB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263