11.12.2023


16.07.2021 З А П О В Е Д № ПО-09-586-2 от 13.07.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“- София област, с която се изменя заповед № ПО-09-586-1/30.09.2020 г. за определяне на масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им съобразно, изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землището на с.Смолча, общ. Годеч“ 64.68 KB
16.07.2021 З А П О В Е Д № ПО-09-577-2 от 13.07.2021г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“- София област, с която се изменя заповед № ПО-09-577-1/30.09.2020 г. за определяне на масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им съобразно, изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землището на с.Голеш, общ. Годеч ЕКАТТЕ 15572 област София“ 64.84 KB
04.02.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за община Годеч. 187.82 KB
08.10.2020 Заповед и карти за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Шума , община Годеч 13.08 MB
08.10.2020 Заповед и карти за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Бърля, община Годеч 2.18 MB
08.10.2020 Заповед и карти за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Гинци , община Годеч 2.69 MB
08.10.2020 Заповед и карти за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Бракьовци , община Годеч 1.70 MB
08.10.2020 Заповед и карти за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Букоровци, община Годеч 989.61 KB
08.10.2020 Заповед и карти за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Годеч , община Годеч 11.50 MB
08.10.2020 Заповед и карти за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Равна , община Годеч 2.03 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263