28.05.2024


28.04.2021 З А П О В Е Д № ПО-09-1117-4 София, 28.04.2021 г. за промяна на заповед № ПО-09-1117-3/17.12.2020 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Градец, община Костинброд 67.71 KB
28.04.2021 З А П О В Е Д №ПО-09-1116-4 София, 28.04.2021 г. за изменение на заповед № ПО-09-1116-3/17.12.2020 г ., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Дръмша, община Костинброд 68.03 KB
22.04.2021 З А П О В Е Д № ПО-09-1115-4 София, 22.04.2021 г., за изменение на № ПО-09-1115-3/17.12.2020г. с която е одобрено за споразумение за разпределение на масивите за ползване /МП/ на пасища, мери и ливади в землището на с. Дреново, община Костинброд, ЕКАТТЕ 23707 област Софийска, за стопанската 2020 – 2021 година 79.06 KB
21.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Безден, община Костинброд 1.06 MB
21.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Богьовци, община Костинброд 1.67 MB
21.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Бучин проход, община Костинброд 3.96 MB
21.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Градец, община Костинброд 3.49 MB
21.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Драговищица, община Костинброд 933.26 KB
21.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Дреново, община Костинброд 2.36 MB
21.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Дръмша, община Костинброд 2.83 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263