16.06.2024


Комисии по чл. 37 в община Пирдоп 188.02 KB
Заповед на Директора на областна дирекция "Земеделие" и карти по чл.37ж от ЗСПЗЗ за ПМЛ за 2019г. землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп 2.80 MB
Общинската служба по земеделие гр. Пирдоп уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл.69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗЗ /формиране на масиви за ползване/ за пасища, мери и ливади за календарната 2019 г. в землище Душанци и землище Пирдоп, община Пирдоп. 22.00 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землищата на община Пирдоп за 2019 календарна година. 113.38 KB
Карти по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп 2.04 MB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп 1.04 MB
проект на картата на масивите за ползване и регистри по чл. 74, ал. 1 ППЗСПЗЗ, въз основа на доброволно споразумение за орна земя за стопанската 2018/2019 год. за землище Пирдоп, ЕКАТТЕ 56407, община Пирдоп. 23.50 KB
Карти по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на с. Душанци, община Пирдоп 111.22 KB
Карти по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на с. Душанци, община Пирдоп 114.00 KB
Карти по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на с. Душанци, община Пирдоп 117.52 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263