Върни се горе

Предложения, представени за обсъждане по време на заседания на Тематичната работна група. Материали, проект на предложения, чиито финален вариант ще бъде публикуван след обсъждане и разглеждане на становищата от заинтересованите страни

Проект на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.


Поради големината на файловете, Приложенията към Проект на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. можете да изтеглите от тук:
https://1drv.ms/u/s%21AtI02hQW_I0Fb_UF6ewg9VDWzKI?e=PfnQaK
PDF файл, 13,2 MB, качен на 01.03.2022 pdf document

Протоколи от заседания на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.:

Поради големината на файловете, протоколите са достъпни на следния линк: https://1drv.ms/u/s!AtI02hQW_I0Ff6sMSBOrscfxTDw?e=Vd4eNq

ПОКАНА за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи,


работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони в състава на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г
RAR файл, 80,2 KB, качен на 09.11.2020 rar document

SWOT анализи и идентифицирани потребности


ZIP файл, 48,4 MB, качен на 23.09.2020 zip document