Върни се горе

Предложения, представени за обсъждане по време на заседания на Тематичната работна група. Материали, проект на предложения, чиито финален вариант ще бъде публикуван след обсъждане и разглеждане на становищата от заинтересованите страни

ПОКАНА за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи,


работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони в състава на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г
RAR файл, 80,2 KB, качен на 09.11.2020 rar document

SWOT анализи и идентифицирани потребности


ZIP файл, 48,4 MB, качен на 23.09.2020 zip document