28.09.2023


Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Криводол. 3.64 MB
Заповед № 44/ 12.01.2017г., за изменение на Заповед № 148/03.10.2016г на масиви за ползване, землище с. Пудрия, общ. Криводол, обл. Враца. 2.19 MB
Заповед N:243/04.11.2016г. на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.12 и ал.13 от ЗСПЗЗ за землището на село Ботуня, ЕКАТТЕ 05894, общ. Криводол. 880.50 KB
Заповед N:245/04.11.2016г. на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.12 и ал.13 от ЗСПЗЗ за землището на село Краводер, ЕКАТТЕ 39236, общ. Криводол. 284.70 KB
Заповед N:244/04.11.2016г. на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.12 и ал.13 от ЗСПЗЗ за землището на село Главаци ЕКАТТЕ 15014, общ. Криводол. 233.81 KB
Заповед № 224/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Фурен, ЕКАТТЕ 76193, общ. Криводол, обл. Враца. 2.29 MB
Заповед № 147/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Осен, ЕКАТТЕ 54064, общ. Криводол, обл. Враца. 1.39 MB
Заповед № 143/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Големо Бабино, ЕКАТТЕ 15494, общ. Криводол, обл. Враца. 1.26 MB
Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2016/2017 за землището на с. Фурен, ЕКАТТЕ 76193, община Криводол, област Враца /без пътища/. 2.20 MB
Заповед № 149/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр. Криводол, ЕКАТТЕ 39846, общ. Криводол, обл. Враца. 4.35 MB
Заповед № 144/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Баурене, ЕКАТТЕ 02912, общ. Криводол, обл. Враца. 1.65 MB
Заповед № 145/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Ракево, ЕКАТТЕ 61933, общ. Криводол, обл. Враца. 3.06 MB
Заповед № 146/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Лесура, ЕКАТТЕ 43462, общ. Криводол, обл. Враца. 3.50 MB
Заповед № 148/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Пудрия, ЕКАТТЕ 58788, общ. Криводол, обл. Враца. 2.25 MB
Заповед № 151/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Галатин, ЕКАТТЕ 14390, общ. Криводол, обл. Враца. 3.14 MB
Заповед № 152/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Уровене, ЕКАТТЕ 75143, общ. Криводол, обл. Враца. 950.00 KB
Заповед № 153/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Градешница ЕКАТТЕ 17453, общ. Криводол, обл. Враца. 1.72 MB
Заповед № 154/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Добруша, ЕКАТТЕ 21734, общ. Криводол, обл. Враца. 1.86 MB
График за среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Криводол. 97.74 KB
Предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за имотите в землищата на община Криводол 1.77 MB
ЗАПОВЕД № 88/02.08.2016 год. за определяне на комисия по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землищата на община Криводол 289.55 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ