22.07.2024


01.12.2017г. Кодекс на поведение на служителите в държавната администрация. 41.00 KB
25.08.2017г. С П И С Ъ К на Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Ловеч 2017г. 125.00 KB
25.08.2017г. Етичен кодекс за поведение на служителите от ОД ”Земеделие” – Ловеч и общинските служби по земеделие като териториални звена 58.00 KB
25.08.2017г. Вътрешни правила за прилагане на закона за установяване на конфликт на интереси в ОД "Земеделие" гр. Ловеч 116.00 KB
25.08.2017г. ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 46.72 KB
25.08.2017г. Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 130.85 KB
25.08.2017г. Общи положения - предотвратяване и установяване конфликт на интереси 36.00 KB
17.02.2012г. С П И С Ъ К на Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Ловеч 111.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация