22.07.2024


25.05.2021г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – част І: ИМУЩЕСТВО ЗА 2021 ГОДИНА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 105.50 KB
12.03.2021г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ В ОДЗ Ловеч 2020 г. 327.78 KB
22.01.2021г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – част І: ИМУЩЕСТВО ЗА 2020 ГОДИНА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 180.01 KB
13.03.2020г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ В ОДЗ Ловеч 2019 г. 335.06 KB
29.08.2019г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ – част І: ИМУЩЕСТВО ЗА 2019 ГОДИНА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 106.50 KB
11.01.2019г. Вътрешни правила за условията и реда за работа на комисията за противодействие на корупцията в ОД “Земеделие“ гр. Ловеч 81.50 KB
11.01.2019г. Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 167.50 KB
13.11.2018г. Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 95.00 KB
13.11.2018г. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 1.20 MB
20.07.2018г. Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите от Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч 26.60 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация