29.05.2024


Антикорупционен план в системата на МЗХ в ОДЗ Ловеч за 2024 30.59 KB
Отчет изпълнение Антикорупционен план за 2023 А на ОДЗ Ловеч 35.28 KB
Антикорупционен план в системата на МЗХ в ОДЗ Ловеч за 2023 29.06 KB
Вътрешни правила по приемане, регистриране и проверка на сигнали за корупция. 96.50 KB
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 105.99 KB
Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 33.43 KB
Вътрешни правила за условията и реда за работа на комисията за противодействие на корупцията в ОД“Земеделие“-Ловеч 56.79 KB
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 428.00 KB
Отчет за постъпили сигнали за корупция - 01.01.- 30.03.2019г. 12.53 KB
Корупция и начини за подаване на сигнали. 31.50 KB

 Информация за връзка: 


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация