Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: AGoleva@mzh.government.bg  

 

Дата на откриване: 11.11.2022 г.

Дата на приключване: 12.12.2022 г.