Върни се горе

 

 

Отговорна структура – дирекция „Животновъдство“, МЗм

Email: YIlieva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 09.10.2020 г.

Дата на приключване: 09.11.2020 г.

Проект на Решение на Министерския съвет


docx файл, 64,5 KB, качен на 09.10.2020 docx document

Проект на Закон


docx файл, 17,0 KB, качен на 09.10.2020 docx document

Мотиви към законопроекта


docx файл, 24,0 KB, качен на 09.10.2020 docx document