Върни се горе

 

 

Отговорна структура – дирекция „Животновъдство“, МЗХГ

Email: YIlieva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 09.10.2020 г.

Дата на приключване: 09.11.2020 г.

Проект на Решение на Министерския съвет
docx файл, 64,5 KB, качен на 09.10.2020

docx document

Проект на Закон
docx файл, 17,0 KB, качен на 09.10.2020

docx document

Мотиви към законопроекта
docx файл, 24,0 KB, качен на 09.10.2020

docx document