Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Политики по агрохранителната верига“, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: IYancheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 09.02.2024 г.

Дата на приключване: 11.03.2024 г.