12.07.2020

 

 1. КЗЗ-4-Решение (6)
  .doc файл (109.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 4 от 25.06.2020 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  7/7/2020 5:09:31 PM
  Сваляне
 2. КЗЗ-3-Решение (4)
  .doc файл (114.00 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 3 от 14.05.2020 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  7/7/2020 5:09:31 PM
  Сваляне
 3. КЗЗ-2-Решение (2)
  .doc файл (101.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 2 от 27.02.2020 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  7/7/2020 5:09:30 PM
  Сваляне
 4. КЗЗ-1-Решение (6)
  .doc файл (107.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 1 от 30.01.2020 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  7/7/2020 5:09:30 PM
  Сваляне
 5. Info Sheet 427_06 07 2020
  .docx файл (170.81 KB)
  Info Sheet 427_06 07 2020.docx
  7/7/2020 10:22:28 AM
  Сваляне
 6. zaiavlenie_70_2020
  .doc файл (85.00 KB)
  З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ.
  7/1/2020 3:19:48 PM
  Сваляне
 7. deklaraciq_69_2020
  .doc файл (60.00 KB)
  Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
  7/1/2020 3:19:48 PM
  Сваляне
 8. zaiavlenie_70_2020
  .doc файл (85.00 KB)
  З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ
  7/1/2020 3:17:55 PM
  Сваляне
 9. deklaraciq_69_2020
  .doc файл (60.00 KB)
  Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
  7/1/2020 3:16:52 PM
  Сваляне
 10. Info Sheet 426_29 06 2020
  .docx файл (122.65 KB)
  Info Sheet 426_29 06 2020.docx
  6/29/2020 1:46:18 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз