19.05.2022


 1. ПО-09-24
  .pdf файл (338.38 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-24 от 12.05.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад с рег. № ПО-09-23-1/ 12.05.2022 год. на началника на ОС „Земеделие“ – Ивайловград
  5/12/2022 4:13:17 PM
  Сваляне
 2. ПО-09-25
  .pdf файл (337.38 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-25 от 12.05.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Свиленград с рег. № РД-12-05-77/ 12.05.2022 год. с приложени документи за настъпили форсмажорни обстоятелства
  5/12/2022 4:09:56 PM
  Сваляне
 3. Info Sheet 497_ 09_05_2022
  .docx файл (75.92 KB)
  Info Sheet 497_ 09_05_2022.docx
  5/11/2022 11:37:32 AM
  Сваляне
 4. Окончателни резултати
  .pdf файл (1014.31 KB)
  Окончателни резултати от проведена конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в ОС"З"- Хасково, ИРМ Стамболово, ГД"Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково.
  5/4/2022 5:18:12 PM
  Сваляне
 5. Система за оценяване ИРМ СМБ
  .pdf файл (1.65 MB)
  Публикувано на 03.05.2022г. - ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "главен експерт" на Общинска служба по земеделие - Хасково,ИРМ Стамболово, Главна дирекция "Аграрно развитие" при Областна дирекция "Земеделие" - Хасково.
  5/3/2022 11:37:26 AM
  Сваляне
 6. Uslugi HKV_egov_04052022
  .docx файл (22.30 KB)
  Електронни услуги предоставяни от ОД"Земеделие" - Хасково.
  5/4/2022 10:28:54 AM
  Сваляне
 7. Zapoved_srok_registr_Tutun_2022
  .pdf файл (411.05 KB)
  Заповед № РД09-520/29.04.2022 г. за удължаване срока до 31 май 2022 г. за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за реколта 2022 г.
  5/3/2022 9:06:07 AM
  Тагове Важно
  Сваляне
 8. Grafik_KTI_05.2022
  .pdf файл (598.88 KB)
  График за провеждане на Г Т П на З Г Т на ОД "Земеделие" - Хасково за месец Май 2022г.
  4/29/2022 3:11:21 PM
  Сваляне
 9. Доп. кан. ИРМ Смб
  .pdf файл (932.60 KB)
  Списък на допуснатите кандидати за длъжността "главен експерт" в Общинска служба по земеделие - Хасково, ИРМ, офис Стамболово, ГД "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково.
  4/21/2022 2:44:22 PM
  Сваляне
 10. Недоп. кан.СМБ
  .pdf файл (1.28 MB)
  Списък на недопуснатите кандидати за длъжността "главен експерт" в Общинска служба по земеделие - Хасково, ИРМ, офис Стамболово, ГД- АР при ОД"Земеделие" - Хасково.
  4/21/2022 2:47:11 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 09:00 - 12:30
от 13:00 - 17:30


БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза