19.08.2019

 

 1. obiava_2_2019-2020_Harmanli
  .docx файл (52.96 KB)
  О Б Я В A - Във връзка с процедурата по създаване масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година и в изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи подали декларация по чл. 69 и заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ както и всички заинтересовани лица, че на основание на издадени заповеди по реда на чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата в община Харманли ще се проведат в сградата на Общинска служба “Земеделие” гр. Харманли както следва:
  8/15/2019 4:22:07 PM
  Сваляне
 2. obiava_2_ofis_simeonovgrad
  .doc файл (66.00 KB)
  О Б Я В A - В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2019/2020г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадена заповед по реда по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанието на комисията за землищата на територията на община Симеоновград ще се проведе в сградата на ОСЗ Димитровград, офис Симеоновград на 16 август 2019г.
  8/15/2019 3:25:10 PM
  Сваляне
 3. obiava_2_ 2019 _2020_MBN
  .doc файл (68.00 KB)
  О Б Я В А- В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2019/2020г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Минерални бани ще се проведат в сградата на ОСЗ Минерални бани по следния график:
  8/15/2019 9:47:16 AM
  Сваляне
 4. obiava_2_2019-2020_Madjarovo
  .docx файл (61.73 KB)
  О Б Я В А - В изпълнение на чл.72 б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2019/2020 г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата на територията на община Маджарово ще се проведат в сградата на ОСЗ Харманли, офис Маджарово както следва:
  8/14/2019 2:40:37 PM
  Сваляне
 5. 91-781-13082019
  .pdf файл (812.36 KB)
  Важна информация за билогичните оператори и подизпълнители.
  8/14/2019 1:43:28 PM
  Сваляне
 6. obiava_2_2019-2020_Dimitrovgrad
  .doc файл (66.00 KB)
  О Б Я В A- В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2019/2020г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадена заповед по реда по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанието на комисията за землищата на територията на община Димитровград ще се проведе в сградата на ОСЗ Димитровград на 16 август 2019г.
  8/14/2019 10:05:16 AM
  Сваляне
 7. Obiava_1_2019_2020_Topolovgrad_
  .doc файл (65.50 KB)
  О Б Я В А- На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Тополовград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г.
  8/8/2019 3:13:06 PM
  Сваляне
 8. Obiava_1_ 2019-2020_SVGR
  .doc файл (69.50 KB)
  О Б Я В А - На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба “Земеделие” – Свиленград обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на Община Свиленград, въз основа на подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година.
  8/8/2019 12:00:44 PM
  Сваляне
 9. Ukazania ASF 2018 - 2019 05.08.2019 za saita Final
  .doc файл (127.50 KB)
  Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете.
  8/7/2019 2:24:37 PM
  Тагове актуално
  Сваляне
 10. Info_ASF_Bazovo
  .docx файл (19.55 KB)
  Информация за заболяването Африканска чума по свинете
  8/7/2019 2:23:58 PM
  Тагове актуално
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg