15.12.2019

 

 1. zapoved rd-04-48
  .pdf файл (167.68 KB)
  З А П О В Е Д № РД-04-48 Хасково 13.12.2019 г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” въз основа на писмо с рег. индекс №С-6595#1/ 10.12.2019 год. на Председателя на Общински съвет- Симеоновград.
  12/13/2019 3:57:18 PM
  Сваляне
 2. rd-04-46
  .pdf файл (159.94 KB)
  З А П О В Е Д № РД-04-46 Хасково 12.12.2019 г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” въз основа на писмо с рег. индекс № 06-32-27#1/ 09.12.2019 год. на Община Хасково.
  12/13/2019 3:54:32 PM
  Сваляне
 3. zapoved po-09-281
  .zip файл (3.88 MB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-281/11.12.2019 г. гр. Хасково На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
  12/11/2019 4:31:34 PM
  Сваляне
 4. po-09-8-74
  .pdf файл (188.84 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-8-74 Хасково 09.12.2019г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на в. и. д. началник на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-270-1/ 06.12.2019 год. и заявление с рег. № ПО-09-270/ 25.11.2019 год.
  12/11/2019 5:01:53 PM
  Сваляне
 5. po-09-8-73
  .pdf файл (202.05 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-8-73 Хасково09.12.2019 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на в. и. д. началник на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-271-1/ 06.12.2019 год. и заявление с рег. № ПО-09-271/ 05.12.2019 год.
  12/11/2019 5:01:01 PM
  Сваляне
 6. rd-04-45
  .pdf файл (159.27 KB)
  З А П О В Е Д № РД-04-45 Хасково 10.12.2019 г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” въз основа на писмо с изх. № 24-00-427/ 09.12.2019 год. на Община Тополовград.
  12/11/2019 4:59:59 PM
  Сваляне
 7. protokol_targ11122019
  .doc файл (140.00 KB)
  П Р О Т О К О Л от проведен търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/, по реда и при условията на чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2019/2020 година.
  12/11/2019 4:24:16 PM
  Сваляне
 8. HKV29_3
  .zip файл (31.33 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Свирково, Троян, Тянево и гр. Симеоновград общ. Симеоновград, обл. Хасково.
  9/27/2019 7:02:00 PM
  Сваляне
 9. info_sheet_399_09_12_2019.docx
  .docx файл (68.41 KB)
  info_sheet_399_09_12_2019.docx
  12/10/2019 2:59:37 PM
  Сваляне
 10. Dekl. Pril 7_chl.19_al.1- PPZ
  .docx файл (15.91 KB)
  Приложение № 7 към чл.19,ал.1- ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно.
  12/6/2019 1:39:38 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg