29.11.2020

 

 1. Хасково3
  .zip файл (18.31 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на селата Орлово, Стамболийски, Текето, Тракиец, Узунджово и Широка поляна, общ. Хасково, обл. Хасково.
  11/25/2020 2:19:21 PM
  Сваляне
 2. Хасково2
  .zip файл (17.70 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на селата Малево, Манастир, Мандра, Маслиново и Николово, общ. Хасково, обл. Хасково.
  11/25/2020 2:17:49 PM
  Сваляне
 3. Хасково
  .zip файл (27.18 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на селата Войводово, Въгларово, Горно Войводино, Гълъбец, Динево, Зорница, Клокотница, Книжовник и Корен, общ. Хасково, обл. Хасково.
  11/25/2020 2:13:08 PM
  Сваляне
 4. Свиленград2
  .zip файл (8.62 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на селата Пъстрогор, Равна гора, Сива река и Чернодъб, общ. Свиленград, обл. Хасково.
  11/25/2020 2:11:35 PM
  Сваляне
 5. Свиленград1
  .zip файл (26.24 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на селата Генералово, Дервишка могила, Димитровче, Капитан Андреево, Мезек, Младиново, Момково и Мустрак, общ. Свиленград, обл. Хасково.
  11/25/2020 2:09:40 PM
  Сваляне
 6. Info Sheet 443_23_ 11_ 2020
  .docx файл (93.02 KB)
  Info Sheet 443_23_ 11_ 2020.docx
  11/24/2020 10:14:42 AM
  Сваляне
 7. Info Sheet 442_16_ 11_ 2020
  .docx файл (83.24 KB)
  Info Sheet 442_16_ 11_ 2020.docx
  11/18/2020 9:23:11 AM
  Сваляне
 8. Ивайловград3
  .zip файл (11.96 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на селата Розино, Сборино,Свирачи, Сив кладенец, Славеево, Соколенци, Хухла, Черни рид, Черничино и Чучулига, общ. Ивайловград, обл. Хасково.
  11/17/2020 5:31:37 PM
  Сваляне
 9. Ивайловград2
  .zip файл (20.06 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на селата Ламбух, Ленско, Мандрица, Меден бук, Нова ливада, Одринци, Орешино, Пашкул, Планинец, Плевун, Покрован, Попско и Пъстроок, общ. Ивайловград, обл. Хасково.
  11/17/2020 5:30:02 PM
  Сваляне
 10. Ивайловград1
  .zip файл (25.41 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на селата Бели дол, Белополяне, Брусино, Бялградец, Горно Луково, Горноселци, Гугутка, Долно луково, Долноселци, Драбишна, Железари, Железино, Ивайловград, Камилски дол, Карловско, Кобилино, Кондово, Конници и Костилково, общ. Ивайловград, обл. Хасково.
  11/17/2020 5:27:22 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз