05.12.2021

 

 1. Info Sheet 485_ 29_11_2021
  .docx файл (84.42 KB)
  Info Sheet 485_ 29_11_2021.docx
  12/2/2021 10:57:36 AM
  Сваляне
 2. po-09-654
  .pdf файл (348.23 KB)
  З А П О В Е Д № ПО- 09-654 от 01.12.2021 г. На основание чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.102, ал.2 от АПК и становище на Общинска слубжа по земеделие – Хасково с приложени документи по повод искане от „Технополис България“ ЕАД с рег. № Д-163/ 26.11.2021 год. на ОД „Земеделие“ – Хасково, подадено в срок, от юридическо лице имащо правен интерес, съгласно чл. 101 от АПК
  12/2/2021 10:29:39 AM
  Сваляне
 3. Pismo_ZS
  .docx файл (63.29 KB)
  У В Е Д О М Л Е Н И Е - във връзка със стартиране на новите модулни разширения към Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, земеделските стопани, отглеждащи животни, могат да се информират и да се запознаят с документите издадени от БАБХ. За тази цел за запознаване с условията, реда и начина, по който всеки стопанин може да получи достъп до ИИС на БАБХ – ВетИС може да използвате:
  11/29/2021 5:34:02 PM
  Тагове Важно
  Сваляне
 4. Instruktsia_dostap_stopani
  .pdf файл (532.95 KB)
  Инструкция за предоставяне на достъп до ИИС на БАБХ, за лицата по чл. 137, ал.1 и ал.12 от закона за ветеринарномедицинската дейност.
  11/29/2021 5:32:24 PM
  Тагове Важно
  Сваляне
 5. _Ръководство_Стопанин
  .pdf файл (2.28 MB)
  РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С "Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС" НА СТОПАНИН НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ.
  11/29/2021 5:30:07 PM
  Тагове Важно
  Сваляне
 6. po-09-647
  .pdf файл (374.68 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-647 от 25.11.2021 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад с рег. № ПО-09-643-1/ 24.11.2021 год. на председателя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-07-32/ 05.08.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково с приложени документи за настъпило форсмажорно обстоятелство
  11/25/2021 5:45:45 PM
  Сваляне
 7. po-09-646
  .pdf файл (351.78 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-646 от 25.11.2021 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад с рег. № ПО-09-643-1/ 24.11.2021 год. на председателя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-07-32/ 05.08.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково с приложени документи за настъпило форсмажорно обстоятелство
  11/25/2021 5:42:10 PM
  Сваляне
 8. Info Sheet 484_ 22_11_2021
  .docx файл (79.62 KB)
  Info Sheet 484_ 22_11_2021.docx
  11/24/2021 4:56:32 PM
  Сваляне
 9. окончателни резултати Haskovo
  .docx файл (55.38 KB)
  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „главен експерт” в ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково
  11/24/2021 4:54:54 PM
  Сваляне
 10. ТОПОЛОВГРАД - 24.11.2021
  .zip файл (5.37 MB)
  Заповед ПО-09-645/23.11.2021г. на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землището на гр. Тополовград общ. Тополовград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-25 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Тополовград, обл. Хасково.
  11/24/2021 4:33:28 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз