29.05.2024


 1. ПО-09-10
  .pdf файл (362.14 KB)
  Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-523 / 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Мустрак, общ. Свиленград) и Заповед № ПО-09-526/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Равна гора, общ. Свиленград), издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ
  5/21/2024 9:54:46 AM
  Сваляне
 2. РД-04-133
  .pdf файл (699.25 KB)
  Заповед № РД-04-133/ 17.05.2024 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково с която се открива процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване, в който могат да участват всички заинтересовани лица, за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти - частна държавна собственост на територията на област Хасково
  5/20/2024 9:57:01 AM
  Сваляне
 3. NEOBHODIMI DOKUMENTI_20052024
  .zip файл (3.00 MB)
  Необходими документи към заповед № РД-04-133/ 17.05.2024 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково с която се открива процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване, в който могат да участват всички заинтересовани лица, за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти - частна държавна собственост на територията на област Хасково
  5/20/2024 9:55:43 AM
  Сваляне
 4. za publik
  .zip файл (52.28 KB)
  Конкурс за длъжността: „Младши експерт“ в ОС "Земеделие" - Харманли, Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково
  5/15/2024 9:09:01 AM
  Сваляне
 5. ПО-09-8
  .pdf файл (341.98 KB)
  Заповед за изменение на заповед № ПО-09-527/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград
  5/13/2024 3:00:01 PM
  Сваляне
 6. ПО-09-7
  .pdf файл (364.36 KB)
  заповед за изменение на заповед № ПО-09-548/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Бодрово, общ. Димитровград
  4/30/2024 4:00:23 PM
  Сваляне
 7. grafik_may
  .pdf файл (455.98 KB)
  График за провеждане на Г Т П на З Г Т на ОД "Земеделие" - Хасково за месец Май 2024 г.
  4/30/2024 12:12:35 PM
  Сваляне
 8. protokol ot 17.04.2024-vazr.
  .pdf файл (290.94 KB)
  Протокол № 12-В/ 17.04.2024 г. за разглеждане на постъпили писмени възражения срещу обявения Протокол № 12 от 09.04.2024 год. за изменение и допълнение на Протокол № 11 от 28.02.2024 год. от проведен общ търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост на недвижими имоти - частна държавна собственост, открит със заповед № РД-04-6/ 22.01.2024 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково
  4/24/2024 1:42:53 PM
  Сваляне
 9. Минерални бани1
  .zip файл (20.58 MB)
  Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата с.Ангел войвода, Боян Ботево, Брястово, Винево, Караманци, Колец на общ. Минерални бани, обл. Хасково.
  10/9/2023 1:40:33 PM
  Сваляне
 10. РЕШЕНИЕ_ KZZ-2_10042024
  .doc файл (106.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 2 от 10.04.2024 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  4/15/2024 9:32:15 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм