10.04.2020

 

 1. zapoved PO-03-6
  .pdf файл (297.00 KB)
  З А П О В Е Д №ПО-03-6 от 06.04.2020 г. На основание чл.56м, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл.33, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, писмо с изх. № 66-193/ 01.04.2020 год. на Министерство на земеделието, храните и горите относно одобрени Протокол № 4 от 05.03.2020 год. за изменение на Протокол № 2 от 07.01.2020 год. и Протокол № 4-В от 16.03.2020 год., изготвени в изпълнение на чл.56м от ППЗСПЗЗ от комисия, назначена със заповед № РД-07-25/ 30.12.2019 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково и заповед № РД 46-216/ 22.05.2019 год. на Министъра на земеделието, храните и горите за упълномощаване на Венелин Асенов - Директор на Областна дирекция „Земеделие” – Хасково
  4/7/2020 10:32:15 AM
  Сваляне
 2. Info Sheet 413_30 03 2020
  .docx файл (84.54 KB)
  Info Sheet 413_30 03 2020.docx
  3/31/2020 1:31:37 PM
  Сваляне
 3. Press _DP_2020_2
  .docx файл (82.95 KB)
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - във връзка с Кампания „Директни плащания 2020“.
  3/30/2020 9:45:07 AM
  Сваляне
 4. Za targ_032020
  .zip файл (783.16 KB)
  З А П О В Е Д РД46-143/ 20.03.2020г. На основание чл. 24а, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 47б, ал. 1 и 2 и чл. 47е от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и във връзка с одобрен доклад № …………………….. от министъра на земеделието, храните и горите.
  3/26/2020 1:03:56 PM
  Сваляне
 5. Pre_Ukaz_Biznes_Usl_Izvin_merki_
  .zip файл (125.06 KB)
  Информация свързана с осъществяваните от земеделските стопани дейности в условията на извънредни мерки:
  3/26/2020 10:07:06 AM
  Тагове Важно
  Сваляне
 6. vprosi_i_otgovori-1
  .doc файл (64.50 KB)
  Във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес на обслужване на бенефициентите за Кампанията по директни плащания 2020 г.
  3/23/2020 2:32:46 PM
  Тагове Важно
  Сваляне
 7. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 11
  .doc файл (21.00 KB)
  ДЕКЛАРАЦИЯ- В изпълнение на чл. 11, ал. 1 и ал. 1б от Наредба № 3 / 1999 г. декларирам, че няма промяна в последно подадената от мен (от фирмата) информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1.
  3/18/2020 10:05:58 AM
  Сваляне
 8. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 11
  .doc файл (21.00 KB)
  ДЕКЛАРАЦИЯ- В изпълнение на чл. 11, ал. 1 и ал. 1б от Наредба № 3 / 1999 г. декларирам, че няма промяна в последно подадената от мен (от фирмата) информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1.
  3/18/2020 10:03:46 AM
  Сваляне
 9. protokol ot 16.03.2020-vazr
  .docx файл (68.21 KB)
  П Р О Т О К О Л № 4-В от 16.03.2020 год. от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-07-25/ 30.12.2019 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Хасково.
  3/16/2020 5:15:10 PM
  Сваляне
 10. Info Sheet 411_16 03 2020
  .docx файл (81.93 KB)
  Info Sheet 411_16 03 2020.docx
  3/16/2020 4:25:46 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg