29.11.2023


ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Димитровград, ИРМ, офис Симеоновград, ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково 1.81 MB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Димитровград, ИРМ, офис Симеоновград, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково 1.90 MB
Конкурс за длъжността: „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” – Димитровград, ИРМ, офис Симеоновград към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 370.17 KB
Резултати от проведена конкурсна процедура за длъжността "младши експерт" в ГД "АР" при ОД "Земеделие" - Хасково 930.97 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в ГД "АР" при ОД "Земеделие" - Хасково 323.78 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково 2.37 MB
Kонкурс за длъжността "младши експерт" в ГД "АР" при ОД "Земеделие" - Хаскково 52.19 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „началник” на Общинска служба по земеделие – Тополовград, ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 354.75 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „началник” на ОС "Земеделие" - Тополовград 311.94 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Началник" на ОС "Земеделие" - Тополовград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 1.60 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм