31.05.2023


И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” - Хасково 326.01 KB
Уведомление за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в ГД "Аграрно развитие" при ОД "Земеделие" - Хасково. 1.76 MB
ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители . Конкурсът се обявява за длъжността „Младши експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково. Публикувано на 04.05.2023г. 52.13 KB
Окончателни резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността "Инспектор" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 847.33 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Инспектор" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 866.83 KB
Окончателни резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ - Свиленград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 951.94 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ Свиленград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 844.73 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Инспектор" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 2.05 MB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ Свиленград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 2.25 MB
Уведомление за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Инспектор" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 682.03 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм