02.02.2023


Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” - Харманли към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. Публикувано на 01.02.2023г. 506.05 KB
ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5, На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и заповед № РД-04-6/ 13.01.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково, обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие”- Харманли към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. 52.01 KB
ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково, със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5, На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и заповед № РД-04-7/ 13.01.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково, обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността „Старши експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. 49.87 KB
Окончателни резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността "старши експерт" в ОС"Земеделие" - Тополовград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 293.42 KB
Резултати от проведения на 19.12.2022г. етап "Решаване на тест" от конкурсната процедура, обявена за длъжността "старши експерт" в ОС"Земеделие" - Тополовград,главна дирекция "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково. 307.82 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие за длъжността "старши експерт" в ОСЗ - Тополовград, ГД "Аграрно развиетие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 325.03 KB
Окончателни резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 295.70 KB
Резултати от проведения на 08.12.2022г. етап "Решаване на тест" от конкурсната процедура, обявена за длъжността "главен експерт" в главна дирекция "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково. 307.35 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” - Тополовград към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. Публикувано на 07.12.2022г. 369.76 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие за длъжността "главен експерт" в ГД "Аграрно развиетие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 324.41 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм