05.12.2021

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „главен експерт” в ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково 55.38 KB
ОБЯВЛЕНИЕ от 19.11.2021г. - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5. 51.45 KB
ОБЯВЛЕНИЕ от 18.11.2021г. - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5 51.93 KB
УВЕДОМЛЕНИЕ - Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-07-60/ 04.11.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, уведомява всички кандидати, подали заявление за участие в обявения конкурс за длъжността „главен експерт” в ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково, че на проведено на 17.11.2021 год. заседание е приела следната система за определяне на резултатите от етапите за провеждане на конкурса: 66.63 KB
Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "главен екперт" в ГД "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково 292.95 KB
Списък на недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "главен екперт" в ГД "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково 254.71 KB
ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5 55.48 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Свиленград, към ГД "Аграрно развитие" в ОД"Земеделие" - Хасково. 237.09 KB
Резултати от проведения на 27.09.2021г. етап "Решаване на тест" от конкурсна процедура обявен за длъжността "младши експерт" в ОС"Земеделие"- Свиленград. 198.30 KB
У В Е Д О М Л Е Н И Е - Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-07-38/ 08.09.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, уведомява всички кандидати, подали заявление за участие в обявения конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Свиленград към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково, че на проведено на 15.09.2021 год. заседание е приела следната система за определяне на резултатите от етапите за провеждане на конкурса: 65.27 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз