16.06.2024


З А П О В Е Д № ПО-09-184-4 от 29.04.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – Минерални бани с рег. № РД-12-05-68-1/ 29.04.2021 год. и заявление с рег. № РД-12-05-68/ 29.04.2021 год. 427.39 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-18 от 21.05.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № РД-10-23-1/ 20.05.2021 год. и заявление с рег. № РД-10-23/ 14.05.2021 год. за настъпило форсмажорно обстоятелство 341.72 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-39-78 от 19.03.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-12/ 17.03.2021 год. и заявление с рег. № ПО-26-23/ 24.02.2021 год. с приложени документи. 293.35 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-17 от 12.05.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-26-37-1/ 05.05.2021 год. за настъпило форсмажорно обстоятелство. 362.16 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-204-3 от 29.04.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Тополовград с рег. № РД-12-05-67-1/ 28.04.2021 год. и заявление с рег. № РД-12-05-67/ 28.04.2021 год. с приложени документи 293.45 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-31-54 от 23.04.2021 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Свиленград с рег. № РД-12-05-57-1/ 19.04.2021 год. и искане с рег. № РД-12-05-57/ 15.04.2021 год. 286.76 KB
З А П О В Е ДИ №№ ПО-09-6-2 и ПО-09-5-2 На основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), за землищата на с.Българска поляна и с.Сакарци, общ. Тополовград, обл. Хасково. 7.58 MB
З А П О В Е Д № ПО-09-75-3 от 02.04.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Харманли с рег. № ПО-09-16/ 30.03.2021 год. 306.18 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-44-3 от 31.03.2021г.На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Харманли с рег. № ПО-09-15/ 30.03.2021 год. 286.76 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-39-79 от 31.03.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-13/ 17.03.2021 год. и заявление с рег. № ПО-26-16/ 15.02.2021 год. 322.55 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм