21.05.2024


Образец за предоставяне на предложения във връзка с обществени консултации на втори етап от стратегическото планиране - Проект на идентифицирани потребности 15.71 KB
Презентация по Проект на идентифицирани потребности, срок за обществени консултации 22 юли 2020 г. 726.51 KB
От фермата до трапезата - Проект на стратегия на Европейската комисия, публикувана на 20 май 2020 г. 125.08 KB
ОСП в контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027 25072019 1.54 MB
Преговори за новата обща селскостопанска политика на ЕС 2021-2027 25072019 823.30 KB
Новите моменти в пакета за ОСП 2021-2027 25072019 1.66 MB
Система за мониторинг на земеделските площи 25072019 3.58 MB
Комуникационна стратегия 483.29 KB
Проект на анализ състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 25072019 1.54 MB
Покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. 60.99 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм