20.10.2019

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Предварителни обявления 

повече >>

 

Процедури
повече>>

 

Публични покани
повече>>

 

Обяви

повече >>

 


Вътрешни правила

повече >>

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg