22.07.2024


Списък с предоставяните от ОД „Земеделие“ – Хасково административни услуги 26.31 KB
Списък с предоставяните от Общинските служби по земеделие административни услуги. Предоставяни от Общинските служби по земеделие административни услуги на АГКК. 27.66 KB
Доклад за анализ и оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково за 2023 г. 676.62 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ХАСКОВО - 2024 г. 9.29 MB
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ХАСКОВО Образец на заявление за заявяване на комплексна административна услуга 290.98 KB
ДОКЛАД за анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково за 2022 г. 793.50 KB
Харта на клиента - 2023г. 329.62 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково. 992.17 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-20 от 27.02.2023 год. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково. 282.82 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково- Публикувано на 18.01.2023 25.37 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм