30.05.2024


Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-523 / 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Мустрак, общ. Свиленград) и Заповед № ПО-09-526/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Равна гора, общ. Свиленград), издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ 362.14 KB
Заповед за изменение на заповед № ПО-09-527/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград 341.98 KB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата с.Ангел войвода, Боян Ботево, Брястово, Винево, Караманци, Колец на общ. Минерални бани, обл. Хасково. 20.58 MB
Заповед за изменение на заповед № ПО-09-463/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Царева поляна, общ. Стамболово 346.96 KB
Заповед за изменение на заповед № ПО-09-448/ 29.09.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Оряхово, общ. Любимец 325.12 KB
Заповед за изменение на заповед № ПО-09-417/ 28.09.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Доситеево, общ. Харманли 334.85 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата с. Орлов дол на общ. Тополовград, обл. Хасково. 8.33 MB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата гр. Тополовград на общ. Тополовград, обл. Хасково. 8.20 MB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-426/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Троян, общ. Симеоновград 352.88 KB
Заповед на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за пасища, мери и ливади в землищата с. Дервишка могила, Лисово, Пъстрогор, Равна гора, Студена на общ. Свиленград, обл. Хасково. 8.51 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм