03.04.2020

 

З А П О В Е Д № РД-09-22 от 27.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на началник Общинска служба по земеделие - гр. Tополовград с рег. №РД-12-05-41-1/27.02.2020г. и заявление с рег. №РД-12-05-41/27.02.2020г. 196.23 KB
З А П О В Е Д № РД-09-21 от 24.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на началник Общинска служба по земеделие - гр. Свиленград с рег. №РД-12-05-37-1/19.02.2020г. и заявление с рег. №РД-12-05-37/18.02.2020г. 207.49 KB
З А П О В Е Д № РД-09-20 от 24.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на началник Общинска служба по земеделие - гр. Свиленград с рег. №РД-12-05-39-1/19.02.2020г. и заявление с рег. №РД-12-05-39/18.02.2020г. 211.89 KB
З А П О В Е Д № РД-09-18 от 12.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на в.и.д. началник Общинска служба по земеделие - гр. Хасково с рег. №ПО-09-17-1/11.02.2020г. и заявление с рег. №ПО-09-17/11.02.2020г. 200.69 KB
З А П О В Е Д № РД-09-19 от 24.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на началник Общинска служба по земеделие - гр. Свиленград с рег. №РД-12-05-38-1/19.02.2020г. и заявление с рег. №РД-12-05-38/18.02.2020г. 192.03 KB
З А П О В Е Д № РД-09-14 от 03.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Узтройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на в.и.д. началник Общинска служба по земеделие - гр. Хасково с рег. №ПО-09-6-1/31.01.2020г. и заявление с рег. №ПО-09-6/30.01.2020г. 198.74 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-5 Хасково, 28.01.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), по повод доклад на в. и. д. началник на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-4-1/ 27.01.2020 год. и заявление с рег.№ПО-09-4/27.01.2020год. с приложени документи. 190.96 KB
З А П О В Е Д № РД-04-5 от 22.01.2020 г. На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Узтройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие", въз основа на писмо с изх. №101/14.01.2020г. на Община Маджарово. 160.47 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-2 Хасково, 21.01.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), по повод доклад на в. и. д. началник на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-1/ 08.01.2020 год. 494.27 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-3 Хасково, 21.01.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), по повод доклад на в. и. д. началник на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-1/ 08.01.2020 год. 370.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg