23.02.2020

 

З А П О В Е Д № РД-09- от 12.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на в.и.д. началник Общинска служба по земеделие - гр. Хасково с рег. №ПО-09-17-1/11.02.2020г. и заявление с рег. №ПО-09-17/11.02.2020г. 200.69 KB
З А П О В Е Д № РД-09-14 от 03.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Узтройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на в.и.д. началник Общинска служба по земеделие - гр. Хасково с рег. №ПО-09-6-1/31.01.2020г. и заявление с рег. №ПО-09-6/30.01.2020г. 198.74 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-5 Хасково, 28.01.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), по повод доклад на в. и. д. началник на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-4-1/ 27.01.2020 год. и заявление с рег.№ПО-09-4/27.01.2020год. с приложени документи. 190.96 KB
З А П О В Е Д № РД-04-5 от 22.01.2020 г. На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Узтройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие", въз основа на писмо с изх. №101/14.01.2020г. на Община Маджарово. 160.47 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-2 Хасково, 21.01.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), по повод доклад на в. и. д. началник на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-1/ 08.01.2020 год. 494.27 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-3 Хасково, 21.01.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), по повод доклад на в. и. д. началник на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-1/ 08.01.2020 год. 370.53 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-213-2/31.10.2019 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Покрован, общ. Ивайловград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №ПО-09-12 от 05.08.2019г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землище с. Покрован, общ.Ивайловград, обл. Хасково. 4.22 MB
З А П О В Е Д № РД-04-2 от 09.01.2020 г. На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Узтройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие", въз основа на писмо с рег. №ОС-23-4/07.01.2020г. на Община Димитровград. 154.38 KB
З А П О В Е Д № РД-09-289 от 20.12.2019 г. На основание чл.3, ал.4 от Узтройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на в.и.д. началник Общинска служба по земеделие - гр. Хасково с рег. №ПО-09-288/19.12.2019г. и заявление с рег. №ПО-09-287/17.12.2019г. 193.91 KB
З А П О В Е Д № РД-09-290 от 20.12.2019 г. На основание чл.3, ал.4 от Узтройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на в.и.д. началник Общинска служба по земеделие - гр. Хасково с рег. №ПО-09-288/19.12.2019г. и заявление с рег. №ПО-09-287/17.12.2019г. 193.63 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg