05.12.2021

 

 
Въпроси и отговори
Секция за въпроси от граждани и отговори от администрацията
Questions & Answers

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз