01.12.2021

 

З А П О В Е Д № ПО-09-647 от 25.11.2021 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад с рег. № ПО-09-643-1/ 24.11.2021 год. на председателя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-07-32/ 05.08.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково с приложени документи за настъпило форсмажорно обстоятелство 374.68 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-646 от 25.11.2021 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад с рег. № ПО-09-643-1/ 24.11.2021 год. на председателя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-07-32/ 05.08.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково с приложени документи за настъпило форсмажорно обстоятелство 351.78 KB
Заповед ПО-09-645/23.11.2021г. на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землището на гр. Тополовград общ. Тополовград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-25 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Тополовград, обл. Хасково. 5.37 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Александрово, с.Брягово, с.Войводово, с.Въгларово, с.Гарваново, с.Големанци, с.Горно войводино, с.Гълъбец, с.Динево, с.Долно войводино, с. Елена и с. Зорница общ. Хасково, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-33 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Хасково, обл. Хасково. 22.03 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Николово, с. Нова надеждаобщ, с. Орлово, с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Текето, с. Тракиец, с. Узунджово, с. Широка поляна и гр. Хасково,общ.Хасково, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-33 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Хасково, обл. Хасково. 22.61 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Клокотница, с. Книжовник, с.Козлец, с.Конуш, с.Корен, с.Любеново, с.Малево, с.Манастир, с.Мандра и с.Маслиново общ. Хасково, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-33 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Хасково, обл. Хасково. 17.19 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Българска поляна, с. Владимирово, с.Доброселедц, с.Каменна река, с.Капитан Петко Войвода, с.Княжево, с.Мрамор, с.Орешник, с.Планиново, с.Радовец, с.Сакарци, с.Светлина, с.Синапово, с.Срем, с.Устрем, с.Хлябово и с.Чукарово общ. Тополовград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-25 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Тополовград, обл. Хасково. 27.17 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с.Бял каладенец, с.Воденци, с.Войводенец, с.Голобрадово, с.Голям извор, с.Долно ботево, с.Долно поле, с.Долно Черковище, с.Жълти бряг, с.Зимовина, с.Кладенец, с.Кралево, с.Лясковец, с.Маджари, с.Малък извор, с.Поповец, с.Пчелари, с.Пътниково, с.Рабово, с.Светослав, с.Силен, с.Стамбилово, с.Тънково и с. Царева поляна общ. Стамболово, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-26 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Стамболово, обл. Хасково. 15.38 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с.Варник, с.Генералово, с.Дервишка могила, с.Димитровче, с.Капитан Петко, с.Костур, с.Левка, с.Лисово, с.Маточина, с.Мезек, с.Михалич, с.Младиново, с.Момкочо, с.Мустрак, с.Пашово, с.Пъстрогор, с.Равна гора, с.Сива река, с.Сладун, с.Студена, с.Чернодъб и гр.Свиленград общ. Свиленград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-27 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Свиленград, обл. Хасково. 21.57 MB
Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с.Бодрово, с.Брод, с.Бряст,с.Великан, с.Воден, с.Върбица, с.Голямо Асеново, с.Горски извор, с.Длъгнево, с.Добрич, с.Долно Белево, с.Здравец, с.Злато поле, с.Каснаково, с.Крепост, с.Крум, с.Малко Асеново, с.Меричлери, с.Радиево, с.Райново, с.Светлина, с.Скобелево, с.Сталево, с.Странско, с.Черногорово, с.Ябълково и гр.Димитроврград, общ. Димитровград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-34 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Димитровград, обл. Хасково. 17.98 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз