Върни се горе

Искания за достъп до обществена информация

Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Министерството на земеделието се осъществяват чрез:

  • Писмени заявления в приемната на МЗм в АИС „Документооборот”
  • Заявления, получени на факс на телефон - (02) 980 99 36
  • Заявления, получени по електронен път на адрес: doi@mzh.government.bg

Телефон за контакти: (02) 985 11 226 - Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 09:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

 

Заповед № РД 09-1037 от 23.11.2018 г. за изменение на Вътрешните правила за организация на дейността относно достъпа до обществена информация


в Министерството на земеделието, храните и горите, утвърдени със Заповед № РД 09-378 на министъра на земеделието, храните и горите от 20.04.2018 г.
PDF файл, 344,0 KB, качен на 23.11.2018 pdf document