Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: DVacheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 04.03.2022 г.

Дата на приключване: 18.03.2022 г.

Проект на Решение на Министерския съвет


docx файл, 64,5 KB, качен на 04.03.2022 docx document

Проект на Закон


docx файл, 23,9 KB, качен на 04.03.2022 docx document

Мотиви към законопроекта


docx файл, 28,3 KB, качен на 04.03.2022 docx document