Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Биологично производство“, МЗм

Email: YTodorova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 15.11.2019 г.

Дата на приключване: 16.12.2019 г.

Проект на Наредба


docx файл, 46,0 KB, качен на 15.11.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 123,3 KB, качен на 15.11.2019 docx document