Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

Дата на откриване: 30.01.2024 г.

Дата на приключване: 29.02.2024 г.