Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: AKovacheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 21.04.2023 г.

Дата на приключване: 22.05.2023 г.