Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
 Email: silviya.zheleva@iara.government.bg.
 Дата на откриване: 20.08.2018 г.
Дата на приключване: 19.09.2018 г.