Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“.

Email: rkenarov@mzh.government.bg

Дата на откриване: 27.04.2018 г.

Дата на приключване: 27.05.2018 г.