Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Електронен адрес: pmonevska@mzh.government.bg

Дата на откриване: 10.03.2021 г.

Дата на приключване: 09.04.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 126,9 KB, качен на 10.03.2021 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 124,3 KB, качен на 10.03.2021 docx document