Върни се горе

Отговорна структура – Национална служба за съвети в земеделието

Електронен адрес: pkumanova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 06.10.023 г.

Дата на приключване: 06.11.2023 г.