Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: VTodorova@mzh.government.bg  

 

Дата на откриване: 01.04.2022 г.

Дата на приключване: 03.05.2022 г.