Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Животновъдство“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: YIlieva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 15.06.2022 г.

Дата на приключване: 15.07.2022 г.

Проект на Наредба


docx файл, 43,7 KB, качен на 15.06.2022 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 94,0 KB, качен на 15.06.2022 docx document