Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието и храните

Електронни адреси: AKStoyanova@mzh.government.bg и NPetrova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 25.04.2024 г.

Дата на приключване: 20.05.2024 г.

Проект на Наредба


docx файл, 56,9 KB, качен на 25.04.2024 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 75,4 KB, качен на 25.04.2024 docx document