Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм

Електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

Дата на откриване: 11.08.2021 г.

Дата на приключване: 10.09.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 75,6 KB, качен на 11.08.2021 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 73,6 KB, качен на 11.08.2021 docx document